A Boldogságórák harmadik témája: A társas kapcsolatok

A minőségi társas kapcsolatok fontossága megkérdőjelezhetetlen életünkben. A közös tevékenységek, játékok alkalmával ezeket a kapcsolatokat ápolhatjuk és megerősíthetjük. A játék egy olyan örömforrás, ami valójában egy igazi terápia. Energiával tölt fel bennünket, a feszültségek feloldódnak, jókedvre derítenek, hiszen ilyenkor megtapasztalják a gyermekek az egymásra hangolódást, és a közös élmények hatására a lelki szabadság átélését. A Százlábú játék során hasonló érzésekről számoltak be a gyerekek.
A társas kapcsolataim című plakáton a társas kötődések sokszínűségét mutatják be tanítványaink.