Május – Pünkösd hava

május 1.

Májusfa állítás

májusfa

A májusfák készítése a legények, legénybandák feladata volt. Éjszaka vágták ki az erdőn a fát, és május elsejére virradóra többnyire titokban állították fel a lányos házakhoz.

május 4. – Flórián napja

Szent Flórián ünnepe.

Tűzoltó, tűzzel dolgozók védőszentje.

május 12-13-14. – Pongrác – Szervác – Bonifác

Ókeresztény vértanúk.

Időjárásjóslás: a fagyosszentek után hirtelen lehűlés követezhet be.

május 16. – Nepomuki Szent János

A gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe.

A hajósok, derelyések, hídvámosok védőszentje.

Vízi körmenet a Dunán: ún. jánoskaeresztés

május 25. – Orbán napja

Szent Orbán fagyosszent.

A szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok védőszentje.

Időjárás – és termésjóslás a szőlővel kapcsolatosan.

Áldozócsütörtök

Jézus mennybemenetelének ünnepe, húsvétot követő negyvenedik nap.

Pünkösd

Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A húsvétot követő ötvenedik napra esik pünkösd vasárnap, május 10-e és június 13-a között. Pünkösd az egyház születésnapja.

 • pünkösdikirály-választás
 • pünkösdikirályné-járás
 • pünkösdölés
 • hesspávázás, törökbasázás, rabjárás
 • zöldágazás, zöldágjárás
 • májusfaállítás vagy májusfa bontása
 • táncmulatság
 • pásztorok megajándékozása
 • időjárás– és termésjóslás

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság ünnepe, pünkösd utáni vasárnap.

Úrnapja

Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök.

 • körmenet, úrnapi sátor az oltárok fölött
 • az úrnapi sátor növényeit, virágait gyógynövényként használták

május első vasárnapja

Anyák napja

anyák napja

Kovács Fanni Orsolya 5.c