A Vojtinában voltunk a magyar nyelv napján

2019. november 13-án, a magyar nyelv napján a 7. a osztály érdekes interaktív műsoron vett részt a Vojtina Bábszínházban. Varga Nikolett és Vranyecz Artúr voltak a házigazdák, akik először is elmondták nekünk, hogy milyen alkalomból vagyunk itt, majd felváltva vezették a műsort. Asbóth Anikó, a Bábszínház igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy mit jelent számára az anyanyelve.

Ezután az osztályból két csapat is szerepet kapott. Először meg kellett találnunk a rímeket egy-egy Weöres Sándor verssor végére. Nemcsak azért kerültek Weöres Sándor versek elő, mert ő az egyik legnagyobb mestere a versritmusnak, hanem azért is, mert halálának 30. évfordulójára emlékezünk ebben az évben.

A második feladat az volt, hogy egy-egy ismert versrészletről el kellett dönteni, hogy Weöres Sándor írta-e vagy sem. Ezután Reschofsky György három megzenésített Weöres Sándor verset adott elő. Énekét gitárral és szájharmonikával kísérte, a refrén éneklésébe minket is bevont.

A slam poetry műfajába Katschthaler Anna és Tóth Szabolcs vezetett be minket. A slam poetry versenyműfaj: mindenkinek saját szerzeményt kell elmondani és a közönség tagjai zsűriznek. Mi most csak hallgatók voltunk. A raphez hasonló volt az előadásuk, de a ritmust nem a zene, hanem a nyelv adta. Weöres Sándor Tíz lépcső című versét fogalmazták át fiatalos stílusban.

Ezután az eredeti verset szavaltuk el közösen. Vranyecz Artúr felhívta a figyelmünket arra, hogy sokszor milyen nehéz élethelyzeteket kell megélniük a költőknek ahhoz, hogy olyan remekművek szülessenek, mint a Tíz lépcső.

Zárásként Niki és Artúr előadásában Az éjszaka csodái című vers hangzott el a besötétített teremben. A közönség soraiból előzőleg kiválasztották a szereplőket (pl. Vakos nénit, Vigláb nénit, Balogh urat), és az volt a feladat, hogy amikor elhangzott a vers szereplőinek neve, akkor a mobiltelefonok vakuit rájuk kellett világítani. Így megelevenedett az éjszaka.

Tetszett ez a rendhagyó óra. Reméljük, hogy lesz még ilyenfajta élményben részünk.

Kiss Milán és Bhattoa-Buzás Amrit 7. a

Weöres Sándor: Tíz lépcső

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.